Voor uw antieke kaart en plattegrond
Kaarten en prenten van FrieslandHOME - KAARTEN - PRENTEN - ATLASSEN - INFO -
Antieke kaarten en prenten van Friesland

Antieke kaarten en prenten van Friesland

Onze voorraad kaarten, plattegronden en gezichten van Friesland hebben is onderverdeeld in:

Kuyperkaarten (gemeentekaarten)

 Gemeente Terschelling  Gemeente Vlieland  Gemeente Schiermonnikoog
Op deze kaartjes vind je veel detail: Boerderijen en huizen zijn meestal aangegeven net als landrijen en polders. We hebben ze van elke plaats in Friesland. Veel namen van wijken en buurten zijn hierop terug te voeren. Dit zijn de meest verzamelde en gegeven kaartjes.

Plattegronden en gezichten

 Leurwaerden  Stadhuis te Bolsward  t Huis van berouw
Mooie stadsplattegronden van steden en dorpen en prenten van stads en dorpsgezichten en gebouwen.

Provinciekaarten

 Groningen, Friesland, Drente, Overijsel en Gelderland  Frisia occidentalis  Tabula Comitatus Frisiae Auctore B: Schotano á Sterringa in lucem edita a Frederico de Wit Amstelod
Van klein tot groot en uit verschillende tijden (17e tot 20e eeuw) kaarten van de provincie Friesland en delen daarvan.

HOME - KAARTEN - PRENTEN - ATLASSEN - INFO - - PRIVACY
Uw gastheer
Jacob Kuyper:
Jacob Kuyper, des lands belangrijkste kartograaf in de 19e eeuw en uw gastheer op atlasenkaart.nl

Nieuw:
De Buitenplaets van Juffr. de Weduwe van Floris Koopman

De Zamenloop van Midden en Kruisweg bij de lustplaets..; de Bloemperken ziende naer het Huis

Yslandt, de lustplaets van den hr Joan Clemens, van achteren bij de Bloemperken

aanwinsten | gebruik beeldmateriaal | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | contact | RSS | Links | | privacy
Niets mag zonder toestemming van deze site worden overgenomen